اعلام جدول برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی در روز سه شنبه

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی برای روز سه شنبه اعلام شد.

به گزارش رکنا، جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۷ اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

مدیریت تولید - پایه۱۱-رشته شایستگی های غیر فنی -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:

سیستم گرمایش از کف - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

مهارت های شناختی - پایه ۱۲- رشته تربیت کودک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

طراحی زبان بصری - رشته طراحی دوخت - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

مطالعه و مهارت های اجتماعی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۰۰تا ١۶:۳۰

آموزش معلمان

تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰ تا١٧:۰۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۰۰تا ١٧:۳۰

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا۲۰:۵۰

فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵

فیزیک یک - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳

پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۷:۵۵درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۲۰درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت۹:۱۰درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها

ساعت۹:۳۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها .

ساعت۱۰درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۲۵درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰

اصول و عقاید ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت۱۵

عربی زبان قران ۲ رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه 

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟