وزیر بهداشت: برخی اعضای ستاد کرونا فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند رنگ‌بندی شهرها فتوشاپ است!

به گزارش رکنا، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: وزیر بهداشت در جلسه با کمیسیون در مورد سوءتدبیرهای صورت گرفته گفت که «برخی اعضای ستاد فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند ما رنگ‌بندی شهرها را با فتوشاپ تعیین می‌کنیم و لذا باور نداشتند که افزایش سفرها منجر به افزایش شهرهای قرمز می‌شود.»

براساس گزارش وزیر بهداشت، وزارت کشور و میراث فرهنگی مقصر اصلی وضعیت موجود هستند؛ چراکه از یک ماه پیش از عید، بلیت فروختند و نمی‌توانستند کنسل کنند! وزارت کشور نیز به جای وزارت بهداشت، آمار بستری‎ها و فوتی‎ها را از استانداری‎ها می‎گرفته استآخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟