هند واکسن کرونای شرکت فایزر آمریکا را تایید نکرد

سازمان کنترل داروی هند «DCGI»، به دلیل وجود گزارشاتی در مورد بروز معلولیت، شوک آنافیلاکسی و سایر موارد شدید عوارض پس از تأیید واکسن در برخی دیگر از کشورها، تأیید این واکسن را رد کرده است.

سازمان کنترل داروی هند، از اواخر دسامبر سال گذشته ۲۰۲۰ به فایزر حداقل سه بار فرصت داده بود تا در کمیته تخصصی حاضر شود و شواهد کافی را برای تأیید واکسن ارائه دهد، با این وجود شرکت فایزر در کمیته مذکور حضور نیافته است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟