ساعت پخش مدرسه تلویزیونی / جمعه سوم بهمن

مدرسه تلویزیونی با شیوع بیماری کرونا شروع به کار کرده و قوت گرفت.

به گزارش رکنا، آموزش و پرورش این برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای جمعه سوم بهمن را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠

آرایه‌ها در php- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰

طراحی و ساخت مبلمان مسکونی - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

استاندارد نقشه کشی معماری - رشته نقشه کشی ساختمان - پایه ۱۱- شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و زندگی با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی وزندگی بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰

بسته تحولی مدرسه خوانا

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

بازی و ریاضی مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

فرهنگ و هنر - سفالگری پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

فرهنگ و هنر - خوشنویسی. پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

فرهنگ و هنر - هنر‌های زیر لاکی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠

اموزش معلمان - سنجش در ادبیات

متوسطه دوم

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷

زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰

زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته‌ها

شبکه چهار

ساعت۷:۳۰

درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸

درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۱۵

درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۰:۴۵

درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۱۵

درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵

درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵

درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات

ساعت۱۲:۴۵

درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۳:۱۵

درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ۸:۰۰

اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵:۰۰

اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟