تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد با اولویت زنان

در این رشته توئیتر آمده است: لایحه بودجه ۱۴۰۰ که مسائل مهم اقتصادی، اشتغال و کرونا را در نظر دارد. موضوع حمایت از اقشار مختلف زنان را غیر از حوزه عمومی، به طور خاص نیز دیده است؛ مانند بند الف- تبصره ۱۱ این لایحه

به گزارش رکنا ، این نوشتار در تصریح تبصره ۱۱ لایحه یادشده می افزاید: به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر ومواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف بر عهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.

 

آیا این خبر مفید بود؟