بستر سازی علمی فعالیت های ورزشی و فرهنگی کارگران

کارگران / به گزارش رکنا، تفاهم نامه ای به منظور بستر سازی توسعه بهداشت روان جامعه کار و تولید و تبادل اطلاعات تجربیات و بهره مندی از تحقیقات و پژوهش ها در خصوص فرهنگ کار و بهبود علمی فعالیت های ورزشی و تفریحی جامعه هدف، بین معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت دانشجویی دانشگاه تهران منعقد شد.

این تفاهم نامه که به امضای "ابراهیم صادقی فر" معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران رسیده در 7 ماده تنظیم شده است.

موضوع این تفاهم نامه تقویت زمینه های همکاری مشترک در راستای توانمندسازی کارگران در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است و هدف از آن بسترسازی برای توسعه بهداشت روان آحاد جامعه کار و تولید، بهره مندی جامعه کار و تولید از خدمات مشاوره و بهداشت روان، تبادل اطلاعات، تجربیات و بهره مندی از تحقیقات و پژوهش ها در خصوص فرهنگ کار و توسعه و بهبود فعالیت های ورزشی و تفریحی جامعه کار و تولید است.

در این تفاهم نامه برگزاری کارگاه های بهداشت روان و پیشگیری و ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی ویژه جامعه کار و تولید، تولید و ارائه محتوای آموزشی و مشاوره ای و توزیع بروشورها و کتابچه های بهداشت روان، تولید و ارائه نرم افزارهای مشاوره و روانشناسی از تعهدات دانشگاه تهران است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این تفاهم نامه متعهد است محیط های صنعتی جامعه کار و تولید جهت اجرای برنامه های آموزشی را انتخاب و معرفی و همچنین مکان مناسب برای تاسیس و راه اندازی مرکز سانترال خدمات مشاوره و بهداشت روان در شهر تهران را تامین و کارگروه ویژه درخصوص شاخص ها و استانداردهای فرهنگ کار را تشکیل دهد.

این تفاهم نامه دو ساله است و در پایان هر دوره یکساله مورد بازنگری واقع خواهد شد و در صورت لزوم تغییرات مورد نظر با توافق طرفین در آن اعمال خواهد شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟