بیمه شدگان صندوق روستاییان و عشایر سهامدار می شوند؟

سهام / به گزارش رکنا، علی شیرکانی درباره بودجه مصوب دولتی این صندوق توضیح داد و اظهار کرد: بودجه مصوب دولت برای صندوق ۸۵۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: اما نوع سرمایه گذاری های اقتصادی ما از ابتدا کاملا با صندوق های دیگر متفاوت بود و به بنگاه داری ورود نکردیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با بیان اینکه یک شرکت بورسی با سهام بالای ۲۰ درصد داریم که فولاد خراسان است گفت: دو شرکت ساختمانی داریم و یک شرکت هم خرید و فروش سهام ما را انجام می دهد.

شیرکانی ادامه داد: طی بررسی های انجام شده و رصد ساختارهای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، متوجه آفت های شرکت داری شده ایم. به همین علت سرمایه های صندوق را به سمت بورس هدایت کرده ایم که عایدی خوبی داشته و یک ذخیره پس انداز غیرمستقیم خوب برای روستائیان و عشایری است که بیمه پرداز ما هستند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات نظام های روستائیان عدم دسترسی مناسب به بازارهای مالی است گفت: آنها شاید نتوانند در بازار بورس سهم بخرند اما با مشارکت در صندوق، ما غیرمستقیم این کار را انجام و اندوخته شان را افزایش دادیم. این سرمایه در یک سال اخیر با استراتژی های سرمایه گذاری مناسب هفت برابر شده و پایدارتر شدن صندوق را به دنبال داشته است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ادامه داد: سود سرمایه گذاری صندوق بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد تومان و بیش از سه برابر بودجه ای است که دولت به ما می دهد.

شیرکانی درباره فراهم شدن امکان سهامدار شدن خود بیمه شدگان نیز گفت: وقتی افراد عضو صندوق های بیمه می شوند مالک پولشان نیستند، مالک سابقه شان هستند. بنابراین ارتباط مالی با بیمه شدگان روستایی، ارتباط مستقیمی نیست که بگوییم برایشان سهام می خریم، بلکه می توانیم آگاهی دهی در زمان مناسب انجام دهیم.

وی افزود: اکثر روستایی ها سهام عدالت دارند. با کارگذاری صباتامین صحبت کردیم که شماره شان را اعلام کنیم تا روستائیان بتوانند تماس گرفته و اطلاعات درست دریافت کنند. نقش مشاوره ای برای صندوق قائلیم تا آنکه متولی مستقیم یک کار بشویم. ارتباط ما ارتباط پول و سابقه است و مانند بیمه تجاری که حساب انفرادی دارند، نیست. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟