برنامه‌های درسی شنبه19 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

به گزارش رکنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه19 مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن پایه ۱۲رشته چهره سازی شاخه کار دانش

ساعت٨:٣٠ تا٩نقشه کشی فنی رایانه پایه ۱۰مشترک همه رشته ها

ساعت ۹تا۹:۳۰طراحی مد و لباس سفارشی پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵حقوق و دستمزد پایه ۱۱ رشته حسابداری شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰پرورش مهارت شناختی رشته تربیت کودک پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا 11فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵زبان انگلیسی مقدماتی۴ تدریس حروف پایه هفتم

ساعت ١۵:تا١۵:٣٠زبان انگلیسی تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی تدریس مکالمه درس اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی جایگاه بازی در آموزش

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی۳ پایه ۱۲ علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی۲ پایه ۱۱ علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ فیزیک ۱ پایه ۱۰رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۳/درس ترکیب توابع پایه۱۲رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ۲ فصل اول(الکتریسته ساکن) پایه ۱۱رشته علوم تجربی

شبکه چهار

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قرآن ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرآنی۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرآنی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارفبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟