دولتها، بازیگران اصلی اقتصادی در دوره پسا کرونا

کرونا/ به گزارش رکنا، همه گیری کرونا باعث شد تا اقتصاد جهان وارد رکود شود و نرخ بیکاری در تمامی کشورهای دنیا افزایش یابد. در اولین ماه های پاندمی دولتها و بانکهای مرکزی برای حمایت از مردم و اقتصاد اقدام به تزریق به اقتصاد کردند و کمک های بلاعوضی را به مردم و کسب و کارهای کوچک ارایه دادند.

این سیاستها در نگاه اول باعث افزایش بدهی های دولتی شد ولی صندوق بین المللی پول در گزارشی تاکید کرد دنیا در مقابله با این بحران بزرگ اقتصادی و سلامتی هیچ ابزار دیگری در اختیار ندارد. حال که بالغ بر ۹ ماه از شروع این پاندمی گذشته است و اخبار زیادی در مورد احتمال نزدیک بودن دستیابی دنیا به واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا شنیده می شود، این سوال وجود دارد که برای حمایت از اقتصاد باید چه کرد؟

«کریستالینا جورجیوا» دبیر کل صندوق بین المللی پول در مصاحبه ای با نیوزویک در مورد سیاستهای اقتصادی پسا کرونایی صحبت کرده است. او در این مورد گفت: «در ماه های اخیر سازمان های بین المللی منابع مالی زیادی را به اقتصادهای دنیا تزریق کردند و توانستند از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری کنند. حال نوبت دولتها و سازمانهای اقتصادی داخلی کشورها است که وارد میدان شوند و از طریق سرمایه گذاریهای بزرگ در حوزه های زیر ساختی زمینه را برای ایجاد اشتغال و افزایش اعتماد مردم به اقتصاد فراهم کنند.»

دبیرکل صندوق بین المللی پول افزود: «در ابتدای همه گیری ما به دولتها توصیه کردیم تا از هر ابزاری که در اختیار دارند برای تزریق منابع مالی به اقتصاد کمک بگیرند. این کمکهای مالی هم به صورت پرداختهای ماهانه به مردم و کسب و کارها بود و هم از طریق ارایه وام های کم بهره یا معافیت های پرداخت اقساط بانکی. این دوره اهمیتی نداشت که این حمایتها در کدام بخش از اقتصاد انجام می شد. نکته مهم این بود که منابع مالی وارد چرخه اقتصاد می شد و مصرف رشد می کرد. در آن دوره تلاش ما ممانعت از تشدید رکود اقتصادی بود. اما وضعیت کنونی متفاوت است و ما شاهد افزایش تدریج نرخ رشد اقتصادی و آغاز روند احیای اقتصادی هستیم.»

شروع روند احیای اقتصاد دنیا

صندوق بین المللی پول اخیرا گزارشی در مورد نرخ رشد اقتصادی دنیا ارایه داده است و بر مبنای این گزارش، روند احیای اقتصاد دنیا از سر گرفته شده است. بلومبرگ با اشاره به این گزارش نوشت: «همین که دیگر از رکود خبری نیست و انتظار از رشد تدریجی ولی با سرعت پایین در اقتصاد دنیا منتشر شده است، تایید می کند که روزهای بهتری در انتظار ما خواهد بود. حال باید با برنامه ریزی صحیح و دستورالعمل های علمی و قابل اتکا وارد عرصه اقتصاد شویم. در این مسیر باید به تمامی کشورهای دنیا و تمامی طبقات اقتصادی در کشور توجه داشته باشیم و در نظر بگیریم که در اقتصاد در هم تنیده و زنجیروار امروز، تنها در صورتی می توانیم شاهد رشد باشیم که دیگر کشورها هم در مسیر رشد با ما همسو حرکت کنند.»

این نشریه امریکایی از دبیرکل صندوق بین المللی پول در مورد نحوه مدیریت سرمایه گذاریهای کلان کشوری پرسیده است. او در پاسخ به این سوال گفت: «مطالعات ما نشان می دهد اقتصاد دنیا در سالهای آتی اقتصادی سبز خواهد بود و تمرکز هم باید روی حوزه های سبز اقتصادی باشد. ایجاد شغل در حوزه های مرتبط با پایدار سازی محیط زیست، رشد اقتصاد پایدار، احیای جنگل ها و حفاظت از آنها، حل مشکل آسیب دیدن کیفیت خاک و توسعه زیرساختها همه می تواند زمینه را برای تسریع روند بازسازی اقتصاد فراهم کند. از طرف دیگر باید سرمایه گذاری های زیادی در حوزه انرژی های سبز انجام شود و استفاده از سوختهای فسیلی و آلاینده به تدریج تنزل پیدا کند.»

پسا کرونا، دوره حضور قدرتمند دولتها در اقتصاد است

وی در این مصاحبه با اشاره به این مطلب که سرمایه گذاریهای زیر ساختی نیاز به منابع مالی کلانی دارد و تامین این منابع مالی در اغلب مواقع تنها توسط دولتها و سازمانهای بزرگ کشوری امکان پذیر است گفت: «دوره پسا کرونا دوره قدرت نمایی دولتها در عرصه اقتصادی است. دولتهایی که سرمایه گذاریهای بزرگ و هدفمند در کشور انجام دهند می توانند فرصتهای شغلی زیادی ایجاد کنند و روند احیای اقتصاد و گذر از آسیبهای ناشی از کرونا را تسریع کنند ولی دولتهایی که به دلیل محدودیتهای مالی یا سیاستهای داخلی از حضور در اقتصاد امتناع کنند، نمی توانند شاهد رشد اقتصادی باشند. ممانعت دولتها از حضور در فعالیتهای اقتصادی به خصوص در حوزه زیر ساختی می تواند فاصله اقتصادی کشور را از کشورهای دیگری که سیاستهای فعال تری دارند افزایش دهد.»

دبیر کل صندوق بین المللی پول توسعه تجارت را عامل دیگری برای تقویت نرخ رشد اقتصادی دنیا معرفی کرد و گفت: «تجارت کلید توسعه اقتصادی در دنیا است و باعث می شود تا علاوه بر کشورهای صنعتی، کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار هم رشد را تجربه کنند. البته باید سرمایه گذاری در صنایع تولیدی و خدماتی مختلف در کشورهای در حال توسعه افزایش یابد تا مزیت این کشورها در حوزه تولید شناخته شود. در این صورت است که می توانیم شرایط خوبی برای اقتصاد دنیا ایجاد کنیم.» برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟