برگزاری نمایشگاه وجشنواره نوآوری  ۲۲الی ۲۵آبان ماه / در هشترود

هشترود / به گزارش رکنا، فرماندار هشترود در ادامه به شرکت نکردن رؤسای ادارات در جلسه وفرستادن جانشین به جلسات انتقاد کردوگفت : در جلسه ای که خود فرماندار به عنوان رئیس جلسه ،جلسه را مدیریت می کند بالطبع باید خود رؤسای ادارات در جلسه حضور یابند.

وی متذکر شد :به رؤسای ادارات اعلام می کنم اگر از جلسات بعدی خودشان در جلسه حضور نیابند وجانشین بفرستنداز پذیرش آنان در جلسه خود داری خواهیم کرد.

وی در ادامه به اهمیت این چنین نمایشگاهها وجشنواره هاپرداخت وگفت:هدف از برگزاری چنین نمایشگاه ها وجشنواره شناسایی ابداعات ونو آوری شهرستانهاست وباید با شرکت در این نمایشگاه وجشنواره ها استعداد ها وتوانمندی شهرستان را به دیگر شهرستانها معرفی نماییم .

امینیان برگزاری این نمایشگاه را کاری زیربنایی در راستای اقتصاد مقاومتی برشمرد و تصریح کرد : استفاده از توانمندی های داخلی یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی

است که در بحث اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود و این نمایشگاه می توانند ما را در رسیدن به این هدف کمک کند.

نماینده عالی دولت موضوعات شرکت در این جشنواره را در سه رشته برشمرد وگفت:بخش اول ایده ها،بخش دوم تجاری سازی،بخش سوم فروش،هرکسی که بخواهد می تواند در سامانه این جشنواره مراجعه کند وثبت نام کند.

امینیان محل ثبت نام را هم فرمانداری هشترود وهم در دانشگاه پیام نور عنوان کرد وگفت :کسی که در سه رشته مذکور که گفته شد می تواند بامراجعه به مسئولین ذیربط اقدام به ثبت نام نماید.

نماینده عالی دولت در هشترود خاطر نشان کرد :هدف از شرکت در نمایشگاه ،رسیدن به توسعه شهرستان،ورسبدن به گسنرش فن آوری وهمچنین رشد اقتصاد ودانش بنیان می باشد وچون رتبه شهرستان در پارسال مقام پنجم بود از مسئولان میخواهیم که با حمایت از ائده پردازان شاهد ارتقای مقام شهرستان در این جشنواره باشیم. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟