کرونا درد مشترک جهانی / این درد جدا جدا درمان نمی شود

صلح / به گزارش رکنا: به همین مناسبت در شورای شهر تهران  آیین بزرگداشتی برای "روز جهانی صلح و هفته دفاع مقدس" برگزار شد. زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در سخنرانی خود به اهمیت صلح برای مقابله با کرونا و نقش زنان در برقراری صلح پرداخت و گفت: براساس شاخص صلح جهانی Gpi روند صلح سیر نزولی داشته است. در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در ۹۲ کشور روند نزولی و در ۷۱ کشور داشته است.

این درد مشترک هرگز جداجدا درمان نخواهد شد

وی با اشاره به این که امسال به مناسبت روز صلح باید از درد های مشترک و تشریک مساعی برای رفع آنها سخن بگوییم، افزود: شهروندان جهان در پیکار با یک پدیده بیماری زا روزهای سختی را طی می کنند. به رغم رشد تکنولوژی اکنون با یک درد مشترک روبرو هستیم، کرونا درد مشترکی است که جهان امروز با آن دست و پنجه نرم می کند. راه حل مقابله با این درد مشترک صلح و اتحاد است.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: چنانکه استاد آواز ایران محمدرضا شجریان می گوید: «این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نخواهد شد». از این روست که برای مقابله با کرونا لازم است با تحریم، جنگ، تعرض و تبعیض روبه رشد در جهان جلوگیری کنیم. برقراری صلح پایدار مبتنی بر مفاهمه، تساهل و رواداری در گستره فرهنگ عمومی است. بهترین بستر ایجاد فرهنگ مصالحه، جوامع شهری است. شهر باید به مکانی برای درک مشترک انسان‌های شهروند از یکدیگر احترام متقابل به همدیگر و نیز تعامل و گفت‌وگو برای حل مشکلات متقابل تبدیل شود. در این مسیر باید مدیران شهری اعم از شهرداری‌ها و شوراهای شهر خود را مکلف به ایجاد بستر مناسب جهت تحقق این امر مهم کنند.

نقش موثر زنان در صلح جهانی

زهرا نژادبهرام با بیان این که یکی از بخش‌های موثر جوامع که نقش موثری در برقراری صلح جهانی دارند، زنان هستند، گفت: بیشترین موارد نقض حقوق انسانی در گستره جهانی متوجه زنان است. مادام که نیمی از جمعیت جهان که نقش کلیدی در تربیت بشر دارند از کمند تبعض، بی‌عدالتی و سلطه‌جویی رهایی نیابند به سختی می‌توان به برقراری صلح امیدوار بود. حکومت‌ها باید گام‌های بلندی در عرصه‌های داخلی و جهانی برای ارتقای جایگاه زنان بردارند و به این باور برسند که مسیر صلح از آغوش مادران می‌گذرد. زنان تکیه‌گاه صلح و مروج آن هستند؛ آنها با در اختیار داشتن عواطف مادری قادرند، بستری مطلوب برای تسری گفت‌وگو و صلح را در جهان فراهم آورند؛ آنان خود موضوع صلح و کاربر آن هستند به شرط آنکه باور کنیم که جهان بشری مشترک و متعلق به همه انسان‌هاست. زنان کانون مدارا و بستر رواداری را با تکیه بر عواطف انسانی همواره بازتولید می‌کنند چراکه آنان در پی ایجاد محیطی امن و ایمن برای فرزندان خود هستند

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به این که  لازم است برای پایان دادن به ناامنی، خشونت، جنگ و مقابله با کرونا باهم متحد شویم، افزود: بیایید با هم از این سراشیبی تاریخ و مشکلات ایجاد شده با طناب های صلح، دوستی، گفت و گو و نفی خشونت بالا برویمبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟