رصد نامحسوس نقاط اصلی زباله گردی کودکان در تهران

به گزارش رکنا، سرپرست سازمان اجتماعی شهرداری تهران اظهار داشت: شهرداری تهران طی جلسات مختلف با پیمانکاران خود، آنها را مجاب کرده که به هیچ وجه در پی استفاده از کودکان در این فرایند نباشند، چالش اصلی ما در نظارت و برخورد جدی با تخلف در این حوزه این است که برای جمع آوری زباله توسط هر فرد یا شرکتی به غیر از شهرداری ها، ممنوعیتی که منجر به جریمه بر اساس استناد قانونی و حقوقی باشد، تعریف نشده است و از آنجا که این عمل جرم انگاری نشده حتی اگر ماموران شهرداری این افراد را مورد شناسایی قرار دهند باز هم امکان برخورد نیست.

استفاده از حداکثر ظرفیت ها در حمایت از کودکان زباله گرد

وی افزود: به همین دلیل است که شهردار تهران در ابلاغیه خود سعی کرده با اتکا به جنبه های سلبی مثل فسخ قرار داد و... بر استفاده از حداکثر ظرفیت ها در برخورد با پیمانکاران متخلف و حمایت از کودکان در فرآیند زباله گردی تاکید کند.

او ادامه داد: سازمان بازرسی شهرداری تهران اقدام به رصد نامحسوس سطح شهر و شناسایی نقاطی که در آنها از کودکان زباله گرد استفاده می شود کرده است.

آیا این خبر مفید بود؟