برنامه‌های درسی چهارشنبه 19 شهریور ازشبکه آموزش سیما

مدرسه تلویزیونی / به گزارش رکنا، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه 19شهریور ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣ آشنایی با مکاتب نقاشی پایه ١٢ رشته نقاشی و هنر

ساعت٨:٣٠ تا٩ نرم افزار افترافکت پایه١٢ رشته رایانه

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ عکاسی دیجیتال پایه ١٠ رشته عکاسی

ساعت٢٠:۵٠ تا٢١:١۵مدیریت تولید

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ دانش فنی

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی و‌نگارش پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی پایه هفتم ( زنگ آفرینش)

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم ( پیش از اینها)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی پایه نهم (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع : اسنگیت ٢( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ درس شیمی٣ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربیبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟