افزایش حقوق گروه های پرستاری / به طور متوسط 900 هزار تومان

حقوق / سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در گزارشی به وزیر بهداشت در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه پرستاری افزود: این افزایش حقوق به کلیه کارکنان دولتی گروه پرستاری اعم از رسمی، پیمانی، طرحی، ضریب کا، پزشک خانواده و بیمه روستایی و همچنین نیروهای قراردادی کار معین (بخشنامه های شماره 10197/209/د مورخ 7/12/1398، 1623/100 مورخ 10/12/1398 و 1809/100 مورخ 26/12/1398) تعلق گرفته و میانگین 000/000/12 ریال به حقوق کارکنان اضافه شده است.

حقوق ها به طور متوسط 900 هزار تومان افزایش می یابد

به گزارش رکنا، وی همچنین در خصوص افزایش حقوق و مزایای گروه پرستاری شرکتی (بخش خصوصی) شاغل در مجموعه وزارت بهداشت نیز گفت: جلسات کارشناسی انجام و گزارش و راهکارهای پیشنهادی آن ارائه شده که اقدامات لازم با توجه به رهنمودهای وزیر بهداشت در در جلسه کارشناسی در حال انجام است. از جمله انعقاد قرارداد کلیه موسسات وابسته با شرکت کارآفرین و تدوین دستورالعمل واحد برای اجرا در مجموعه وزارت بهداشت که متوسط 000/000/9 ریال به حقوق و مزایای مشمولین اضافه می شود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت همچنین به صدور بخشنامه شماره 10683/209/د مورخ 24/12/1398 به موسسات تابعه وزارت بهداشت مبنی بر امکان ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارکنان مذکور درگیر در بحث مواجهه با ویروس کرونا که بر اساس نیاز و ابلاغ موسسه از مرخصی خود استفاده ننموده اند، اشاره کرد و گفت : این بخشنامه در حال اجراست.

دکتر تقوی نژاد همچنین از صدور بخشنامه به دانشگاهها مبنی بر جداسازی پرداخت اضافه کار کارکنان گروه پرستاری شاغل در بیمارستانها از کارانه و پرداخت کارانه بر اساس 90 درصد از 27.5 درصد جزء حرفه ای بیمارستان به کارکنان مذکور و تسریع در پرداخت معوقات اضافه کار خبر داد و گفت: با توجه به تاکید مجدد وزیر بهداشت، مکاتبه لازم انجام می شود و با توجه به مذاکرات به عمل آمده با همکاران معاونت درمان وزارت بهداشت، سیستم قاصدک مبنی بر جداسازی اضافه کار از کارانه بسترسازی شده و دانشگاهها موظف به رعایت آن از تاریخ 1/12/98 هستند.

وی افزود: دانشگاههایی که معوقات کارانه را پرداخت نموده و به تاریخ مذکور رسیده اند، پرداختهای خود را بر اساس مفاد این بخشنامه انجام می دهند اما دانشگاههای علوم پزشکی که دارای معوقات کارانه و اضافه کار هستند، پس از پرداخت معوقات خود تا تاریخ 1/12/98، پرداخت و محاسباتشان الزاما طبق بخشنامه فوق خواهد بود.

دکتر تقوی نژاد در عین حال یاد آور شد: با تلاشهای صورت گرفته و وصول مطالبات از تامین اجتماعی، میانگین معوقات اضافه کار از 5 ماه به 3 ماه و کارانه از 18 ماه به 10 ماه کاهش یافته است و در صورتیکه مطالبات بیمه سلامت نیز وصول شود، پیش بینی می شود معوقات کارانه به 5 ماه کاهش یابد.

وی همچنین از تدوین، تصویب و اجرای دستورالعمل اعمال مدرک تحصیلی و تغییر عنوان کارکنان قراردادی کار معین از سال 1398، از جمله قراردادیهای گروه پرستاری خبر داد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی در ادامه گفت: مکاتبه و رایزنی جهت تامین اعتبار و اخذ مجوز برقراری فوق العاده ویژه به کارکنان درگیر دربحث مقابله با کرونا با تاکید بر گروه پرستاری و همچنین ارائه پیشنهادات و بسته های حمایتی در خصوص جبران خدمات و پیش بینی در قوانین و مقررات جهت گروه پرستاری و کارکنان درگیر در مقابله با کرونا که طی نامه های شماره 516/100 مورخ 21/2/99 به سازمان برنامه و بودجه، شماره 9/201/د مورخ 13/1/1399 به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و 312/100 مورخ 16/2/99 به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منعکس شده است که در این راستا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به دانشگاههای علوم پزشکی تخصیص داده شده و به ذینفعان پرداخت صورت گرفته است.

دکتر تقوی تژاد همچنین به مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی کشور و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا جهت اخذ مجوزهای لازم در خصوص اعطای امتیازات ویژه در آزمونهای استخدامی به گروه پرستاری و درمانی درگیر در مبارزه با کرونا اشاره کرد .

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی در ادامه با بیان این که مجوزهای استخدامی بر اساس نیازسنجی نیروی انسانی، توسعه بیمارستانها و بخشهای بیمارستانی اخذ و توزیع می شود، گفت: در سال 1398 تعداد 4713 نفر در مشاغل پرستاری و تعداد 858 نفر ماما برای بکارگیری در بیمارستان های جدید و توسعه یافته و اتاق های زایمان(LDR) به صورت پیمانی استخدام شدند. مجوز استخدام 3000 نفر به صورت پیمانی نیز از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت شده است که 2500 نفر این مجوز به گروه پرستاری و 500 نفر سایر مشاغل اختصاص داشته و در حال رایزنی برای تامین اعتبار با سازمان برنامه و بودجه کشور هستیم.

دکتر تقوی نژاد در پایان افزود: در حال پیگیری دریافت مجوز برای برگزاری آزمون استخدام 2284 نفر نیروی قراردادی هستیم که بخش اعظم آن گروه پرستاری و مامایی است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟