پنج درصد از سهم بودجه فناوری دستگاه ها باید صرف امنیت اطلاعات شود

امنیت اطلاعات / در این نشست آخرین گزارش مربوط به وضعیت فناوری اطلاعات در آمارهای بین المللی ارائه و تجربیات سازمان های تابعه از جمله بانک ها به اشتراک گذاشته شد.

به گزارش رکنا، سید جواد رضوی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تخصیص بودجه و اعتبار در زمینه امنیت اطلاعات را مهم ارزیابی کرد و افزود : 5 درصد از سهم بودجه فناوری اطلاعات دستگاه ها باید صرف امنیت اطلاعات شود.

وی، آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران را مهم دانست و اظهار کرد : فرهنگ سازی در مقوله امنیت اطلاعات امری لازم و ضروری است و باید جزء برنامه های مشترک همه سازمان ها قرار گیرد.

رضوی تاکید کرد: با توجه به اینکه کارگروه امنیت اطلاعات و ارتباطات در سال 1398 در وزارتخانه ذیل کمیته توسعه دولت الکترونیک شکل گرفته است، این کارگروه باید در همه سازمان های تابعه به طور مستمر تشکیل شود .

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت دستورالعمل های مرکز افتا تصریح کرد : مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری از دستورالعمل های مربوطه، شاخص ها را استخراج و چک لیست مناسبی را تهیه کرده و در اختیار سازمان های تابعه قرار داده است و طی یک ماه آینده همه سازمان ها براساس شاخص های احصاء شده ارزیابی می شوند و اقدامات اصلاحی و برنامه اجرایی برای اقدامات مرتبط انجام می شود.

کلید خوردن استاندارد ISMS در سال 98

وی با اشاره به اینکه در سال 1398 موضوع استاندارد ISMS در وزارتخانه کلید خورد و اقدامات مطابق با این استاندارد که از مقولات آن فرهنگ سازی در دستور کار قرار گرفت ، افزود: سازمان های تابعه نیز باید نسبت به افزایش سطح آگاهی کارکنان در این خصوص اقدام کنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری با بیان اینکه در نقشه راه تحول دیجیتال، اقدامات مربوط به سال 1399 همه سازمان های تابعه احصاء می شود ، اظهار داشت: تحول دیجیتال یک مسیر است نه یک مقصد و امیدواریم این اقدامات، مسیر را هموار کند تا همه سازمان ها مرتبط، با رویکرد چابک در مسیر تحول دیجیتال حرکت کنند و موجب افزایش کارآمدی دستگاه و رضایتمندی مردم از ارائه خدمات شود.

در این جلسه با توجه به مباحث جلسه دوم هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات، پیش نویس نقشه راه تحول دیجیتال که با اخذ نظرات کارشناسی صاحب نظران و از سوی کارگروه نمایندگان برخی از سازمان های تابعه با محوریت مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری تدوین شد و در اختیار سازمان های تابعه قرار گرفت تا پس از جمع بندی به شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور اتخاذ تصمیم و تصویب ارائه شود.

در این نشست بهزاد محمدیان، معاون مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، اسماعیل عابدی مسوول حوزه رفاه اجتماعی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و مدیران فناوری اطلاعات سازمان های تابعه حضور داشتند.

دستورالعمل های مرکز افتای ریاست جمهوری و الزامات مربوط نیز از سوی معاون مرکز افتای ریاست جمهوری تبیین و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟