دستور ویژه وزیر کار برای مهارت آموزی کودکان کار

مهارت / علی اوسط هاشمی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اظهار کرد: متاسفانه ما در کشور هنوز به سمت گفتمان ملی مهارت روی نیاورده ایم.

به گزارش رکنا، او با بیان اینکه ایجاد کار صرفا در توزیع وام و پول امکان پذیر نیست، گفت: لازمه ایجاد کار پایدار بودن فرد با ایمان به توانایی اش در موضع کار است.

اوسط هاشمی گفت: در آستانه تدوین برنامه هفتم انتظار داریم نوع نگاه به ارزش مهارت باید به گونه ای باشد که اساس تغییر در جامعه را فراهم کند و جستجو در حوزه متمرکز دولتی برای دست یابی به شغل را تغییر دهد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: اخیرا تفاهم نامه ای با سازمان بهزیستی منعقد شده است همچنین وزیر کار نیز دستور ویژه ای در خصوص مهارت آموزی کودکان کار سطح شهر صادر کرده است.

او با بیان اینکه با کمک سازمان بهزیستی و خیریه ها این آمادگی را داریم که به نجات این فرزندان روی آوریم، گفت: از آن جایی که دغدغه فرزندان خودمان را داریم دغدغه این گروه از کودکان نیز باید در اولویت قرار گیرد.

اوسط هاشمی با بیان اینکه بخش های دولتی و خصوصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای آمادگی پذیرش این افراد را دارد، گفت: پیگیر دریافت مجوز برای انجام فعالیت های خود درباره بهبود فعالیت های این کودکان هستیم. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟