بازدید عضو شورای شهر از بهسازی پیاده روها و احداث مسیر دوچرخه خیابان کریمخان

بهسازی / دکتر نژادبهرام طی این بازدید میدانی که به اتفاق مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و مهندس امیرخادمی مشاور معاون فنی و عمرانی و مدیر حوزه معاونت انجام شد، آخرین وضعیت اجرایی پروژه بهسازی پیاده روها و احداث مسیر دوچرخه خیابان کریمخان را مورد پیمایش قرار داد.

به گزارش رکنا، طی این بازدید در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه طرح 500 کیلومتری احداث مسیر دوچرخه و بهسازی معابر پیاده رو شهر تهران بحث و تبادل نظر شد.

هم اکنون 70 معبر به طول 80 کیلومتر در سطح مناطق 22گانه شهر تهران، با مشخصاتی همانند آنچه در خیابان کریمخان در حال اجرا است، در حال بهسازی مسیر پیاده رو و احداث مسیر دوچرخه می باشند. پیش بینی می شود تا پایان مردادماه امسال 60 کیلومتر مسیر پیاده رو بهسازی شده به همراه مسیر دوچرخه تحویل شهروندان شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟