شریعتمداری خبر داد: مشارکت بانک رفاه در توسعه متروی تهران

به گزارش رکنا ،  " محمدشریعتمداری " وزیرتعاون ،کارورفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت : "مفتخر و مسرورم که از میان بانک های کشور، ‎#بانکرفاهکارگران امکان انتشار ۱۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت ‎#شهرداریتهران را داشته است تا ‎#ناوگانحملونقل_شهری پایتخت، اتوبوس و مترو، بفوریت توسعه یابد . امیدوارم این اقدام بانک رفاه کارساز بوده و آسایش بیشتر مردم را موجب شود ."

مشارکت-بانک-رفاه-در-توسعه-متروی-تهران

آیا این خبر مفید بود؟