سامانه تعیین شهریه مدارس غیردولتی

شهریه مدارس غیردولتی / مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: شهریه مدارس غیردولتی با توجه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالانه تحصیلی و فعالیت های فوق برنامه متغیر است.

محمد رحمتی درباره نحوه تعیین شهریه مدارس اظهار داشت: تعیین شهریه پس از ورود اطلاعات در سامانه: mosharekatha.ir توسط مؤسسان مدارس غیر دولتی و بررسی و تأیید واحدهای ذیربط در اداره آموزش و پرورش مناطق و اداره کل آموزش و پرورش استان از طریق سیستم تعیین می شود.

وی افزود: مطابق بندهای 4 و 5 مادّه 5 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی، نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی و شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه و همچنین تهیّه و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس غیر دولتی از وظایف شورای نظارت مرکزی است. بنابراین مرجع تعیین شهریه و نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی برعهده شورای نظارت مرکزی وزارت آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با تأکید بر شفافیت شهریه ها براساس مفاد قانونی خاطرنشان کرد: مطابق مادّه 15 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوّب 15 اردیبهشت 87 تعیین شهریه مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیر دولتی با توجّه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالانه تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه و ... توسط شورای نظارت مرکزی آموزش و پرورش تهیّه، پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اعمال است.

رحمتی افزود: براساس مادّه 16 قانون مذکور، مؤسسان یا نماینده حقوقی ایشان شهریّه پیشنهادی مدارس خود را با توجّه به ماده 15 الگوی تعیین شهریه، جهت بررسی و تصویب به شورایی که زیر نظر رئیس آموزش و پرورش شهرستان/ناحیه یا منطقه تشکیل می شود ارسال می نمایند. شورای مذکور نیز پس از بررسی مدارک و مستندات، ملحوظ نمودن شاخص های تعیین شده در الگوی تعیین شهریه، نرخ شهریه مدارس را تعیین می کند و مؤسسان موظفند با نصب نرخ شهریه ابلاغ شده در معرض دید اولیای دانش آموزان، مطابق آن اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه تخلف احتمالی مدارس غیردولتی در شورای نظارت برمدارس و مراکز آموزشی غیردولتی بررسی و براساس موازین قانونی با خاطیان رفتار می شود.

در سال تحصیلی گذشته، 60 هزار و 643 دانش آموز گیلانی در 846 مدرسه غیردولتی تحصیل کردند.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟