مراکز درمان اعتیاد، دارو مدار نیستند

اعتیاد / فرید براتی سده گفت: مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد برای معتادانی است که تمایل به درمان داشته باشند و بعد خدمات بازتوانی و خدمات مراقبت های بعدی و جامعه پذیری را دریافت می کنند.

به گزارش رکنا، وی اضافه کرد: اینطور نیست که معتاد متجاهر در خیابان دستگیر و به مرکز جامع درمان و بازتوانی برده شود. البته معتاد متجاهر نیز باید دوره ترک خود را طی کند اما خدمات باتوانی برای افراد داوطلب است.

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: اکنون خدمات ارائه شده در مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد به معتادان متجاهر نیز ارائه می شود. به طور مثال خدمات مدیریت و توانمندسازی برای معتادان متجاهری که از مراکز ماده ۱۶ بیرون می آیند، داریم.

براتی سده تصریح کرد: در تهران چهار مرکز توانمندسازی داریم که به ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر از معتادان خدمت ارائه می دهند. در مورد طرح مدیریت مورد نیز حدود دو تا سه هزار نفر اکنون در تهران دارند مدیریت مورد می شوند به آن معنا که مددکاران متخصص آنها را مدیریت و پیگیری کرده و خدمات را برای آنها فراهم می کنند.

وی تاکید کرد: مراجعه به مراکز جامع درمان و بازتوانی داوطلبانه و اختیاری است. در این مراکز جامع دارو نداریم. معتادان متجاهر به دلیل شرایط خود لازم است که تحت درمان با متادون یا داروهای دیگر آگونیست قرار بگیرند. اما اگر معتاد متجاهری باشد ترک کرده باشد و هیچ دارویی مصرف نکند. می تواند به مراکز جامع درمان و بازتوانی، مراجعه کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟