"جلیل مالکی" رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز شد

کانون وکلای دادگستری / کانون وکلای دادگستری مرکز، جلیل مالکی را با ٩ رأی به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری معرفی کرد.

به گزارش رکنا، همچنین صمد زاهد پاشا و عبدالله سمامی هم به سمت نواب رییس انتخاب شدند.

براساس این گزارش، سیدمهدی حجتی، صمد زاهدپاشا، علیرضا آذربایجانی، محمود حبیبی، عبدالله سمامی، نادر دیوسالار، حیدر حسن‌زاده ، کارن روحانی، محمدتقی غفاری فردویی، سوده حامدتوسلی و میترا ضرابی از اعضای اصلی و التفات سنائی، سعید باقری، محمدرضا کامیار، سهیل طاهری، سیدکاظم حسینی و داریوش اشرافی از اعضای علی‌البدل هیأت مدیره کانون هستند.

انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پنج شنبه پنجم خرداد ماه سال جاری در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

نتایج این دوره از انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به این شرح است:

١. سیدمهدی حجتی ١٩١٣ رأی

٢. صمد زاهد پاشا ١٨٥٨ رأی

٣. جلیل مالکی ١٨١٧ رأی

٤.علیرضا آذربایجانی ١٦٩٩ رأی

٥. محمود حبیبی ١٦٣٨ رأی

٦. عبداالله سمامی ١٥٨١ رأی

٧. نادر دیوسالار ١٤٩٨ رأی

٨. حیدر حسن زاده ١٤٢٥ رأی

٩. کارن روحانی ١٤١٧ رأی

١٠. محمدتقی غفاری فردوئی ١٢٠١ رأی

١١. میترا ضرابی ١١٨١ رأی

١٢. سوده حامد توسلی ١١٦٨ رأی

١٣. التفات سنائی ١١٥٢ رأی

١٤. سعید باقری ١١٣١ رأی

١٥. محمدرضا کامیار ١٠٤٩ رأی

١٦. سهیل طاهری ١٠٤٠ رأی

١٧. سیدکاظم حسینی ٩٧٢ رأی

١٨. داریوش اشرافی ٨۵۶ رأی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟