رصد مراکز آموزشی غیرمجاز در حوزه سلامت

مراکز آموزشی حوزه سلامت / در نامه دکتر قاسم جان بابایی آمده است: با توجه به روند رو به رشد برگزاری دوره های آموزشی مهارتی در حوزه سلامت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوزهای لازم از وزارت متبوع و استعلامهای مکرر از جانب معاونتهای درمان در زمینه برگزاری دورهها و اعتبار گواهینامههای صادره، به پیوست بخشنامه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ معاونت آموزشی وزارت متبوع در خصوص تعیین و اعلام جایگاه های آموزشی قانونی با اشاره به موضوع فعالیت، مرجع صدور مجوز و مجری نظارت بر مجوزهای صادره حضورتان ارسال می شود.

به گزارش رکنا، در ادامه این نامه آمده است: بر همین اساس، هرگونه برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با حیطه وظایف این وزارتخانه، خارج از چارچوب اعلامی غیرقانونی و مشمول قانون و آیین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون مجوز و تبصره ۱ ماده ۹ مصوبه شماره ۵۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهند بود. لذا با توجه به اینکه حسب قانون یاد شده، شناسایی موسسات و واحدهای آموزشی غیرمجاز، نظارت و تعقیب قانونی متخلفان از وظایف وزارت متبوع است و شرکت کنندگان در دورههای آموزشی مذکور با دریافت گواهینامههای فاقد اعتبار عملکردی، به عنوان فرد فاقد صلاحیت حرفهای دخالت در درمان خواهند کرد، ضروری است، در صورت دریافت گزارش یا شناسایی تخلف در این زمینه، مطابق با آیین نامه مذکور، موضوع مورد پیگرد و اعمال مقررات قرار گیرد.

بنابر اعلام وبدا، شایان ذکر است، گواهینامه های صادره توسط موسسات آموزشی غیرمجاز فاقد ارزش و اعتبار عملکردی بوده و فراگیران آن قابلیتهای لازم را جهت اشتغال به کار در موسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان نخواهند داشت. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟