به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مجید فراهانی، در گفتگو با رکنا در مورد بودجه جانبی تاکید کرد: مشارکت اقتصادی مردم در قالب پروژه های شهرداری از الزامات شورای شهر تهران برای شهرداری است و متاسفانه رضایت چندانی از عملکرد شهرداری در حوزه فعال سازی سرمایه گذاری نداریم.

او با بیان این که از گذشته قوانین دست و پا گیری در حوزه سرمایه گذاری وجود داشته است ادامه داد : در تعیین تکلیف پروژه های شهرداری و سرمایه گذاران تعلل صورت می گیرد. امیدواریم با الزام شورای شهر برای ارائه بودجه مجزا تحت عنوان «بودجه سرمایه گذاری» در بودجه سال 99 این امکان فراهم شود که عملکرد شفاف تری را در حوزه جذب سرمایه گذاری برای توسعه شهر شاهد باشیم.

وی تاکید داشت : رویکرد شهرداری و نحوه تفویض  اختیار به مناطق برای جذب سرمایه گذاری مورد تاکید شورای شهر است. تا زمانی که نگرش شهرداری در تفویض اختیار به مناطق، سازمان ها و شرکت ها و به کارگیری کل شهرداری ومجموعه شورایاری و نهایتا مردم برای جذب سرمایه گذاری تغییر نکند، شاهد تحول جدید در این عرصه نخواهیم بود.

خبرنگار : پریسا هاشمی

سخنان کامل مجید فراهانی را در فیلم دنبال کنید:

آیا این خبر مفید بود؟