سرهنگ احسان مؤمنی درباره امکان استفاده از بیمه‌نامه بدنه وسایل‌نقلیه پس از تصادف با اشیاء ثابت اظهار کرد: در صورت وقوع تصادف از نوع برخورد وسیله‌نقلیه با شیء ثابت، راننده وسیله‌نقلیه باید برای جبران خسارت وارده به صاحبان اموال خصوصى یا اموال دولتى، از طریق تماس با شماره 110، پلیس راهنمایى و رانندگى را مطلع کند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایى و رانندگى تهران ادامه داد: افسر کارشناس تصادفات راهنمایى و رانندگى پس از حضور در محل حادثه، براى جبران خسارت وارده (به عنوان مثال گاردریل و درختان) از بیمه‌نامه شخص ثالث راننده وسیله‌نقلیه مقصر و همچنین برای استفاده فرد از مزایاى بیمه بدنه وسیله‌نقلیه (درصورت داشتن بیمه‌نامه بدنه)، کروکى ترسیم مى‌کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: خسارت وارد شده به شیء ثابت نیز از طریق شرکت بیمه مربوطه تا سقف مندرج در بیمه‌نامه شخص ثالث جبران مى‌شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟