به گزارش رکنا، حسن شمشادی در پستی ادعا کرده به خاطر انتقادی درباره ورود بازنشستگان به سیما، پیجش به فرموده بسته شده است.

درحالی این ادعا از سوی این خبرنگار بازنشسته مطرح شده که اینستاگرام قوانین خاص خودش را درباره پست‌هایی دارد که باعث ترویج خشونت می‌شوند یا کپی‌رایت را رعایت نمی‌کنند و یا توجهی به مسئولیتهای اجتماعی و قوانین اخلاقی ندارند.

خبرنگار

اینستاگرام البته موارد بسیاری هم از خط قرمزهای سیاسی در برابر پیجهای مروج فرهنگ مقاومت و ضداستکباری دارد اما قانونی برای بستن پیجی که میگوید بازنشستهها حق‌ورود به سیما را دارند، بعید است که داشته باشد!برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟