نرخ بیکاری استان در نقاط روستایی 9/9 درصد و در نقاط شهری 12 درصد است.

استان گلستان از نظر شاخص نرخ بیکاری در جایگاه بیستم در بین استان‌های کشور قرار دارد.

نرخ بیکاری استان در بهار 97، 8/8 درصد و در زمستان 97، 10/7 درصد بوده است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در گلستان 38/8 درصد و در کل کشور 40/6 درصد است. استان گلستان از نظر شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در جایگاه 22 ام کشور قرار دارد.

سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی استان نشان می‌دهد که 16/4 درصد جمعیت شاغل استان، دارای اشتغال ناقص زمانی اند (کمتر از 44 ساعت در هفته کار داشته و در جستجوی افزایش ساعات کار خود هستند) و این درحالی است میزان این شاخص در کل کشور 10 درصد است. استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی در جایگاه پنجم کشور قرار دارد.

سهم اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی استان گلستان در بخش خدمات 40/2 درصد، بخش کشاورزی 33/4 درصد و بخش کشاورزی 26/4 درصد است که این شاخص در کل کشور در بخش خدمات 49/6 درصد، بخش صنعت 31/5 درصد و بخش کشاورزی 18/9 درصد است.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟