رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از آن جا که در قانون شورا‌ها موضوعی تحت عنوان تذکر شفاهی پیش بینی نشده است و این موضوع نیز وقت زیادی از شورای شهر می‌گیرد، از این پس تذکر اعضای شورا به شهرداری باید در مرحله اول به هیئت رئیسه ارسال شود.

محسن هاشمی رفسنجانی ادامه داد: در صورتی که اعضا پاسخ تذکر خود را نگیرند، باید تذکر را به صورت سوال کتباً به شهردار ارائه کنند و شهردار نیز ظرف ۱۰ روز موظف است در جلسات عادی صحن به آن سوال پاسخ دهد.

وی با اشاره به نطق پیش از دستور اعضا نیز گفت: از این پس هر یک از اعضای شورا که نطق پیش از دستور آماده کرده اند باید ۴۸ ساعت قبل این موضوع را به هیئت رئیسه اعلام کنند تا وقت کافی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟