قرار است فردا ۵ گزینه نهایی از میان لیست بلند پیشنهادی برای شهرداری تهران از سوی اعضای شورای شهر تهران انتخاب شود.

لیستی که انتشار آن انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. حضور چشمگیر مدیران کهنسال، وزرایی که از کابینه رفته اند، زنانی که بارها درنام شان در میان گزینه های شهرداری مطرح شده اما هرگز گزینه جدی و اصلی اعضای شورای شهر نبوده اند.مدیران جوانی که خودشان هم از مطرح شدن نام شان در لیست بلند شگفت زده شده ودر همان ساعت های ابتدایی انصراف دادند.

در لیست بلند شورا هم سیاست مدار بازنشسته حضور داشت هم فعال حوزه بورس و وزیرسابق و وزیری که همچنان در کابینه است. ۴ معاون شهردار و ۲ شهردار منطقه، ۲معاون سابق شهردار، چند گزینه انصرافی دوره های قبل نیز حضور داشتند.

این که اعضای شورای شهر بر اساس چه شاخص هایی این لیست بلند را تهیه کرده اند مشخص نیست. اما بیشتر اعضای شورا تاکید دارند انتخاب نهایی چهره ای ملی خواهد. فردی که قدرت تعامل با سایر نهادها و قوا را داشته باش.

پیش از این گفته می شد اقبال ابتدا(آخوندی) و انتهای لیست(محسن هاشمی) بیش از سایر گزینه ها است اما با توجه به اظهار نظراعضای شورا به نظر می رسد این بار نیز رییس شورای شهر تهران به مرحله نهایی نخواهد رسید و گزینه های دیگر که مورد تایید دو حزب اصلی شورا هستند از شانس بیشتری برای قرار گرفتن در لیست ۵ نفره برخوردارهستند.

با وجود این که امروز محسن هاشمی اعلام کرد احزاب شهردار تهران را انتخاب نمی کنند اما نگاه سیاسی در تهیه لیست نشان می دهد گزینه نهایی هم با همین نگرش انتخاب می شود. نام هایی که بررسی سابقه مدیریتی آنها نشان می دهد کم ترین آشنایی را با مدیریت شهری دارند.

با وجود مشکلاتی که عدم ثبات مدیریتی در شهرداری در این مدت ایجاد کرده به نظر می رس اعضای شورا همان راهی را می روند که در انتخاب دو شهردار قبل رفته اند.

در کنار تلاش های شورای شهر برای انتخاب شهردار جدید، شهردار کنونی تهران نیز همچنان تلاش می کند صندلی خود در شهرداری را حفظ کند. او از اعضای شورای شهر تهران خواسته است روند انتخاب شهردار را متوقف کنند تا مجلس تکلیف ماندن یا رفتن وی را مشخص کند.

لیست بلند پیشنهادی اعضای شورای شهر (گزینه های سبز شانس بیشتر و گزینه های قرمز شانس کمی برای تصدی شهرداری تهران دارند)خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

Untitled-2 copy

آیا این خبر مفید بود؟