به گزارش رکنا، زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به تغییرات هندسی ایجاد شده در خیابان ضلع شمالی دانشگاه شریف، اظهار کرد: در این خصوص با شهرداری منطقه صحبت کرده‌ایم، از نظر ما تبدیل این خیابان به پیاده راه اشکال ندارد، اما شورای ترافیک نمی‌تواند این خیابان را به دانشگاه شریف واگذار کند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه واگذاری خیابان به دانشگاه شریف خلاف قانون Law است، تصریح کرد: خیابان متعلق به مردم است و باید مورد استفاده عموم قرار بگیرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه شورای ترافیک تنها در حد خود می‌تواند اقدام کند، افزود: شورای ترافیک مثلا می‌تواند مشخص کند که یک خیابان بن بست شود، اما حق واگذاری مالکیت آن به دیگران را ندارد.

تاکنون 80 درصد از باغات ضلع شمالی دانشگاه شریف به تملک این دانشگاه درآمده است و کوچه‌های میان باغ ها هم حذف شده است.

اخیرا شورای ترافیک به دانشگاه شریف قول داده است که اگر 20 درصد باغات باقیمانده را هم خریداری کند، می‌تواند خیابان ضلع شمالی را هم در اختیار بگیرد.

آیا این خبر مفید بود؟