به گزارش رکنا، مهندس طاهر موهبتی در نشست هم اندیشی با اصحاب حوزه سلامت استان البرز گفت: ‌یکی از نقدهای جدی بر ما این است که خیلی کم با شرکای کاری و مردم برای انجام کارها صحبت می‌شود. در نتیجه گاهی ‌انتظارات ارائه دهندگان خدمت از توان دستگاه‌های دولتی خارج است و منجر به قضاوت‌هایی می‌شود. وقتی محدودیت‌هایی در تجویز ‌پزشکی ایجاد می‌شود و در محیطی زمینه این کار فراهم نشده، خدمت گیرنده و ارائه دهنده خدمت و بیمه‌گر دچار مشکل می‌شوند. در ‌نتیجه باید جلسات هم اندیشی برگزار شود تا هر دو طرف با مشکلات یکدیگر آشنا شوند.‌

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در سال جاری، منظم کردن پرداخت‌ها است که مورد تقاضای ارائه دهندگان خدمت نیز بود و ‌در حال حاضر نیز محقق شده است.‌

موهبتی با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی بیمارستانی باید برای مدیریت منابع به سازمان بیمه سلامت کمک کنند تا در این زمینه ‌موفقیت حاصل شود، اظهار داشت: در حال حاضر، بخش عمده ای از هم‌پوشانی بیمه‌ای حذف شده، راهنماهای بالینی نوشته شده و استقرار ‌سازمان الکترونیک از جمله مهم‌ترین برنامه‌های سازمان بیمه سلامت است.‌

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به رفع هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای با سازمان تامین اجتماعی، بیان کرد: در حال حاضر، اگر کسی به ‌بیمارستان دولتی مراجعه کند و دو بیمه داشته باشد، رفع هم پوشانی می‌شود.‌

رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه بر اساس بند ت ماده ۷ قانون Law برنامه ششم توسعه و ضوابط اجرایی قانون بودجه، ‌موظف هستیم خرید خدمت را در سقف بودجه انجام دهیم، افزود: تا وقتی مدیریت منابع را انجام نمی‌دادیم، می‌گفتند منابع سلامت ‌مدیریت نمی‌شود. وقتی مدیریت منابع را آغاز کردیم، شروع به تخریب طرح تحول سلامت کردند. این در حالی است که بیمه رایگان ‌ارتباطی به طرح تحول سلامت ندارد.‌

وی با اشاره به خروج داروهای بدون نسخه از پوشش بیمه گفت: انجام این کار، مدیریت منابع نبود، بلکه اصلاح رفتار جامعه بود. ‌هیاهوی زیادی در این رابطه اتفاق افتاد، اما تاکنون حتی یک مورد جهانی به ما ارائه نکردند که داروهای بدون نسخه تحت پوشش ‌بیمه باشد. ما به جز صیانت از منابع مالی، صیانت از سلامت مردم را نیز بر عهده داریم.‌

به گزارش وبدا، موهبتی در پایان اظهار کرد: حمایت از بخش خصوصی یکی از مسائل مورد توجه ما است که حتما ادامه پیدا می‌کند.‌

گفتنی است در این نشست، هیات رییسه دانشگاه ها، هیات رییسه نظام پزشکی استان، روسای انجمن های علمی و روسای انجمن های علمی و روسای بیمارستان های خصوصی و دولتی البرز نیز حضور داشتند.

آیا این خبر مفید بود؟