به گزارش رکنا، علی ربیعی در نشست با اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص چگونگی فعالیت کمیته انتصابات تاکید کرد: به هیچ عنوان شخصی خارج از کمیته انتصابات نباید در شرکت های صندوق های بازنشستگی به کار گرفته شود.

وی اظهار کرد : تمامی انتصابات باید از روش انتشار فراخوان عمومی انجام شود.

ربیعی بر استفاده از نخبگان و مدیران جوان در شرکت های صندوق بازنشستگی تاکید کرد و گفت: کارگزینی واحد برای پرداخت حقوق هیات مدیره باید ملاک قرار گیرد و تمامی پرداخت ها باید از طریق نظام پرداخت واحد انجام شود و شرکت ها نباید در این زمینه تخطی کنند.

وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی با تاکید بر رسیدگی به مسائل اجتماعی و حمایت اجتماعی از بازنشستگان بر افزایش سال به سال پرداخت وام به این افراد تاکید کرد و گفت: از مهرسال جاری وام این افراد از ٤ به ٥میلیون تومان افزایش می یابد.

ربیعی بر ساماندهی بیمه تکمیلی تاکید کرد و گفت: تصمیم گیری درباره شرکت هایی که بیشترین خدمات را برای بازنشستگان دارند خواهد شد و گفت وگو با بازنشستگان و گسترش کانون های بازنشستگی به طور جدی دنبال می شود.

آیا این خبر مفید بود؟