خبر ویژه :

معاون شهردار سابق :

اجتماعی شهری کدخبر: 388499 ارسال پرینت 13

رکنا: معاون سابق شهرداری تهران گفت: مازاد اعتبار هزینه شده در بودجه سال 95 شهرداری تهران براساس مصوبه شورای شهر انجام شده است.

به گزارش رکنا ، ناصر امانی درخصوص هزینه 8 هزار میلیارد تومان ازبودجه شهرداری تهران به فارس گفت : بند ج تبصره 27 بودجه شهرداری تهران به ما اجازه داده بود تا سقف هشت هزار میلیارد تومان خارج از بودجه مصوب سال 95 بابت پرداخت مطالبات شهرداری هزینه کنیم.

امانی افزود: بند ج تبصره 27 بودجه مصوب شورای شهر شهرداری اجازه داشت 6 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و 2 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت تسهیلات بانکی خارج از سقف بودجه سال 95 هزینه نماید و مراتب را در تفریغ بودجه منظور کنند.

معاون سابق شهرداری تهران خاطر نشان کرد: تفریغ بودجه علاوه بر ردیف های اعتباری مصوب باید به تبصره ها هم توجه شود و اینگونه تلقی نشود که شهرداری خارج از مصوبات بودجه شوار اعتباری را هزینه کرده است.

وی در پایان یادآور شد: لازم به ذکر است در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران در هنگام رسیدگی به تفریغ بودجه سال 95 شهرداری موضوع هزینه کرد 5 هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب مطرح شد اما هیچ اشاره ای به این مجوز قانونی شهرداری تهران نشد.

 اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر