رکنا:تسلاا ز کامیون الکتریکی خود که بدون دنده است رونمایی کرد.

مهمترین عناوین اتو پلاس