رسیدگی به پرونده‌ای با بیش از ۱۰۰ شاکی

ناصرعتباتی در جلسه بررسی یک پرونده با بیش از ۱۰۰ شاکی گفت: اگر در ابتدای کار و در زمان انعقاد قرارداد و انجام معامله وفق ضوابط ومقررات قانونی، خصوصا به موجب سند رسمی معامله نمایند اینگونه طعمه کلاهبرداران قرار نمی‌گیرند.

به گزارش رکنا، وی افزود: در این پرونده شخص محکوم‌علیه با توسل به وسایل متقلبانه و فریب تعداد کثیری از همشهریان مرتکب کلاهبرداری شده و با فروش هر واحد آپارتمان به چندین نفر موجب شده است این تعداد از همشهریان اموال خود را ازدست دهند و با مشکل جدی مواجه شوند.

ناصر عتباتی گفت: با توجه به تعدد شکات و ادعای چندین نفر در خصوص یک واحد آپارتمان در خصوص رد مال و تحویل آپارتمان‌های موجود که تکافوی محکوم لهم را نمی‌کند اجرای حکم در عمل با مشکل وابهام مواجه شده که با دعوت از قضات دادگاه بدوی وتجدید نظر واجرای احکام کیفری و دادستان مرکز استان وتعدادی از شکات موضوع به لحاظ قضایی مورد بررسی دقیق وکارشناسانه قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: مقرر شد هر یک از واحد‌های آپارتمانی با اولویت مالکیت با حضور کارشناسان تعیینی دادگاه تحویل گردند و دادگاه نیز در تصمیم خود با شفافیت و بدون ابهام اظهار نظر نماید.

آیا این خبر مفید بود؟