۹۳کنتور حجمی در روستاهای هشترود نصب شده است

به گزارش رکنا وی ادامه داد: بحران آب در روستاهای هشترود جدی است  خصوصا در روستاهای بخش نظر کهریزی این موضوع به وضوح دیده می شود.

 

باقرزاده متذکر شد: از اداره سازمان تبلیغات اسلامی وآموزش وپرورش وکلیه اداراتی که به نوعی با مردم در تماس هستند می خواهیم در جلسات ومراسمات مردم را از کم آبی آگاه نمایند وخاطر نشان سازند که اگر در مصرف آب صرفه جویی نکنند در سال های آینده با تنش های کم آبی شدیدی روبرو خواهیم شد.

باقرزاده خاطر نشان کرد:درختان اکثر باغات به علت کم آبی یا خشک شده است یا در شرف خسک شدن است ومحصولاتی چون سیب امسال نسبت به سالهای گذشته در باغات نظر کهریزی  چندان مطلوب نیست واین ناشی از نبود آب وآبیاری مفید است.

 

آیا این خبر مفید بود؟