تعداد 540 بار از نانوایی های سطح شهر بازدید شده است

به گزارش رکنا وی گفت:بازرسی ها به صورت اکیپ مشترک (صمت ،شبکه بهداشت ودرمان،اتاق اصناف ،وغله هر روز انجام می گیرد.

عبدیلی متذکر شد:این بازرسی ها به صورت مستمر وروزانه حتی در روز های تعطیل نیز انجام می شود.

رئیس اداره صمت خاطر نشان کرد:در طول شهریور ماه از نانوایی های سطح شهر وروستاها ۵۴۰ مورد بازدید صورت گرفته است.

عبدیلی اظهار کرد:در پی این بازرسی ها تعداد ۵واحد نانوایی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.وهمچنین تعداد۳ واحد نیز پلمپ وقطع سهمیه شده اند.

رئیس اداره صمت متذکر شد: از این سه واحد ۲واحد به علت عرضه خارج از شبکه آردویک واحد نیز به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی بوده است.

آیا این خبر مفید بود؟