مراتع شهرستان چاراویماق به آبشخور دام مجهز شدند

به گزارش رکنا: این آبشخور ها با مشارکت ۸۰ درصدی بنیاد مستضعفان و ۲۰ درصدی منابع طبیعی به ارزش ۲۲۰میلیون تومان می باشد که نگهداری و نظارت بر حسن استفاده آنها بر عهده اداره منابع طبیعی خواهد بود.

 

آیا این خبر مفید بود؟