اعضای اصلی شورای اسلامی بخش مرکزی هشترود مشخص شدند

به گزارش رکنا :جلسه انتخابات اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان هشترود به ریاست  زارعی بخشدار مرکزی و با حضور هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و نمایندگان شوراهای اسلامی برگزار گردید و پس از رای گیری پنج نفر از اعضاء بعنوان عضو اصلی و سه نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

خاطر نشان می شود که

نتیجه انتخابات به شرح ذیل میباشد:

 

1-آقای قادر کریم زاده

2-آقای نادر قادری

3-آقای مسلم فریدونی

4-آقای قادر جمالی

5-آقای محمد نصیرزاده

آیا این خبر مفید بود؟