مدارس از اول مهر به صورت مجازی وحضوری برگزار می شود

به گزارش رکنا وی گفت:طبق بخشنامه صادره قرار است که مدارس از اول مهر به صورت مجازی وحضوری باز گشایی شوند.

اقدمی خاطر نشان کرد:از اول آبان مدارس به صورت حضوری در صورت مهیا شدن وضعیت  از نظر کرونا  واعلام ستاد کرونای استان وشهرستان دائر خواهد بود.

آیا این خبر مفید بود؟