تخصیص یک دستگاه ماشین تانکر آب بنز به شهرستان چاراویماق

به گزارش رکنا، وی افزود در جریان بازدید مهندس منصوری، معاون بنیاد مستضعفان و مدیر عامل بنیاد علوی از پروژه های پیشرفت و آبادانی در چاراویماق با توجه به بحران آب شرب شهرستان، با موافقت ایشان یک دستگاه تانکر آب بنز ۱۹۲۴ در جهت تامین آب شرب روستاهای شهرستان در اختیار نهاد پیشرفت و آبادانی چاراویماق قرار گرفته و در روزهای آتی تحویل خواهد شد.

 

آیا این خبر مفید بود؟