جلسه قیمت گذاری برداشت غلات در هشترود برگزار شد

به گزارش رکنا :  هزینه برداشت با کمباین برای هرساعت ۲۳۵هزار تومان و به ازای هر هکتار ۳۱۱ هزار تومان

طبق این جلسه  برداشت غلات به ازای هر هکتار ۳۱۱۴۴۲۳ریال و با احتساب متوسط برداشت در ۱:۲۰دقیقه در هکتار از قرار هر ساعت ۲۳۵۰۰۰۰ریال می باشد.

و همچنین نرخ برداشت کمباین کاه کوب  به ازای هر هکتار ۳۱۱۴۴۲۳ریال و به ازای هر مخزن جمع آوری کاه مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ریال به مبلغ فوق اضافه می گردد.لذا با احتساب متوسط برداشت ۱:۴۰دقیقه در هکتار ۴۳۰۰۰۰۰ریال از قرار هر ساعت می باشد

لازم به توضیح است برداشت در اراضی کوهستانی و سنگلاخی ۲۰درصد به نرخ‌های فوق اضافه می شود.

آیا این خبر مفید بود؟