تشکیل اولین جلسه اشتغال این اداره در سال ۱۴۰۰

به گزارش رکنا وی گفت:اولین کمیته اشتغال اداره بهزیستی شهرستان هشترود در سال جدید با حضور کارشناسان اشتغال اداره بهزیستی استان تشکیل شد.

کریمی اضافه کرد:در  این کمیته پرونده و طرح های خوداشتغالی ۹۰ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی هشترود بررسی و تایید شد.

 رئیس اداره بهزیستی هشترود خاطر نشان کرد: از

 هفته آینده این ۹۰نفر  جهت دریافت تسهیلات خوداشتغالی به بانک های عامل معرفی خواهند شد.

کریمی متذکرشد: مددجویان بهزیستی هشترود در سه بخش شامل معلولین ، زنان سرپرست خانوار و معتادین پاک شده می باشد و مبلغ کل تایید شده در این مرحله، حدود ۴ میلیارد تومان می باشد.

آیا این خبر مفید بود؟