کارگران سربازان عرصه تولید هستند

به گزارش رکنا، وی ادامه داد: مقام معظم رهبری مد ظله العالی نیز افرادی را که در جهت خود کفایی وپیشرفت اقتصاد کشور تلاش می کنند کاروفعالیت آن افراد را بالاتر از عبادت توصیف فرموده اند وبارها در بیانات گهر بار خویش از کسانی که در جهت آبادانی وگسترش وعمران وپیشرفت کشور اسلامی از جان خود مایه می گذارند تقدیر وتشکر نموده اند.

نماینده عالی دولت در هشترود خاطر نشان کرد:جا دارد از کلیه مسئولین ودست اندرکاران این کارگاه ها وکارخانه ها که با ایجاد بستر، باعث اشتغال جوانان منطقه را فراهم کرده اند تقدیر وتشکر کنم .

امینیان تاکید کرد:چون این عزیزان با استخدام افراد تحصیل کرده ودارای مهارت های لازم بستر لازم را در جهت تولیدو استقلال وهویت کشور ایجاد نموده اند وباعث شده اند تا استقلال وهویت کشور محفوظ بماند. وهر روز نیز شاهد گسترش وپیشرفت کشور در کلیه زمینه ها ازجمله فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی و...هستیم که به دست توانمند همین کارگران وتولید کنندگان وجوانان برومند وغیرتمند کشور ومنطقه اتفاق می افتد.

امینیان تصریح کرد:اشتغال و رونق تولید می تواند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی در سطح کشور را رفع کند، به شرط اینکه مردم و مسئولان در کنار هم برای تحقق رونق تولید تلاش کنند؛وهمچنین اشتغال جوانان تحصیل کرده وبا مهارت در چنین کارگاهها وکارخانه ای در جهت کاهش آسیب های اجتماعی نقش اساسی ایفا نماید چون اگر جوانی کار وشغلی داشته باشد هیچ وقت سراغ آسیب های اجتماعی نخواهد رفت واجتماع در جهت کاهش آسیب های اجتماعی رشد قابل توجهی خواهد نمود چون فردی که دارای شغل است همیشه فکر وذکرش در کاروتولید خواهد بود ودر جهت کسب روزی حلال شبانه روز تلاش خواهد کرد.

واین باعث خواهد شد که جوانان به سمت آسیب های اجتماعی کشیده نشوند. پس باید سعی کنیم که اشتغال را در همه جهات در کشور ومنطقه توسعه دهیم .وبا تولیدات داخلی به خودکفائی برسیم وبه بیگانگان نیاز نداشته باشیم.

امینیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هویت هر کشور را تولید تعریف می کند نیز گفت:توسعه دوبال دارد که یکی علم است ودیگری عمل است وکارگران به عنوان عاملین در این موضوع نقش ایفا می کنند وبه تولید وخود کفایی کشور کمک می کنند.

فرماندار هشترود درآخر با تشکر از همه مدیران ودست اندرکاران وکلیه عوامل این کارگاهها اظهار نمود: وظیفه همه ماست که از آنهاییکه به نوعی در جهت پیشرفت وترقی یک منطقه وکشور تلاش می کنندوباعث جذب جوانان منطقه برای اشتغال می شوند وهمچنین با تولیدات خود باعث شکوفایی منطقه وکشور می گردند تقدیر وتشکر نماییم.ومن به عنوان نماینده دولت در منطقه از طرف تمام دستگاههای اجرائی از تلاش این عزیزان سپاس وقدردانی می کنم وآرزوی موفقیت روز افزون برای تک تک این عزیران را از خداوند منان آرزومندم.

فرماندار هشترود در آخر بازهم تاکید کرد : با اشتغال جوانان وتحصیل کردگان در همین کارگاههای تولیدی خیلی از مشکلات اقتصادی واجتماعی کشور ومنطقه ازبین میرود وآن منطقه روبه روز در عرصه های گوناگون به موفقیت هایی دست می یابد وچرخ اقتصاد کشور ومنطقه همیشه می چرخد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟