راه های مسدود شده روستایی شهرستان هشترود باز گشایی شدند

به گزارش رکنا، وی ادامه داد : با تلاش راهداران هشترود اکثر راههای روستایی که بر اثر بارش برف مسدود شده بود بازگشایی شدند و تعداد کمی از راه های روستایی باقی مانده فردا بازگشایی خواهند شد .

ابوالحسنی راه های روستایی بازگشایی شده رابه شرح ذیل اعلام نمود.

عزیز آباد؛ .باتمانقلیچ ؛ قره دیو ؛بسیط؛ جبیند ؛ قره کلک ؛ آتش بیگ؛توپ آغاج؛ایلخچی ؛ گلوجه سیدلر ؛ایده لو ی خان ؛نخود آباد؛ پاشابیگ؛چین ؛سلمانکندی؛قره عورت؛کتله کمر؛ باش خلج

دوده ؛ خراسانک. ؛ مکتو ؛ زیوه؛ عربلو ؛ دیزج علیقلی بیگ ؛ صومعه سنگ؛ سیه دولان ؛ تنه ده ؛ اکیز گنبدی ؛ گیله ده ؛ وظیفه خوران ؛چرلو ؛ ارقنه ؛ بیگ کندی ؛ آغچه رود ؛ مغامیر

قزللو ؛قوپوز؛ آغچه کندی؛ بره ده؛ سعادتلو؛ ایاز ؛دربند ؛عرقطو؛ بزوجیق؛ دلوحسن؛ صوفی حسن؛ طمطراب ؛شیخ الاسلام؛ طاقچه جیق؛ باغچه جیق؛ داغ سراسکند ؛حسن کندی

یانبلاغی علیا وسفلی ؛ درین سو ؛داشبلاغ ؛ خرابه کلک؛ یهرچی؛ پارالار؛ قوشالار

ولی کندی ؛مالاجیق؛ آسایش؛ گشایش؛ لک لر؛ تلم خان؛ قرخ صغیر؛ تازه کند؛ ایستگاه هشترودآخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟