بعضی از دستگاههای متولی امر در کار خود جدیت نشان نمی دهند

وی گفت:متاسفانه بعضی از ادارات در مسئولیتی که در قبال مبارزه با مواد مخدر دارند سستی واهمال کاری می کنندکه این موضوع مورد قبول نیست وباید متولیان ودستگاههایی که در مبارزه با مواد مخدر عضو هستند حتما باید به موضوع مواد مخدر نظارت دقیقی داشته باشند ودر این کار جدیت بیشتری نشان دهند.

امینیان ادامه داد:شهرداری موظف است که معتادین متجاهری که در کمپ هستند تمام هزینه های آنها را با کمک بهزیستی پرداخت نماید

نماینده عالی دولت درهشترود اضافه کرد:شهرداری در زمینه فرهنگی واجتماعی تعطیل است وتاکنون کار مشخصی در این باره از عوامل شهرداری ندیده ایم

فرماندارهشترود در ادامه انتقاد از عملکرد شهرداری به وجود سگهای ولگرد در کوچه ها وخیابانها نیز اشاره کردوگفت:متاسفانه در زمینه جمع آوری سگهای ولگرد نیز که به صورت گله ای در همه جای شهرستان دیده می شوند اقدامی از سوی شهرداری در جهت جمع آوری این سگها انجام نگرفته است.

فرماندار هشترود تاکید کرد: در امر مبارزه وپیشگیری مواد مخدر تلاش مضاعف لازم است کمیته های شش گانه ای که در این امر تشکیل شده اند در کار خود سستی نشان می دهند.

امینیان متذکر شد:مسئولی که وظیفه ای در قبال مبارزه در امر مواد مخدر دارد اگر به کار خود بی توجه وبی اعتنا باشد در حق مردم ظلم کرده است وما این مسئولین را مجبوریم به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان معرفی کنیم که فلان دستگاه در کار خود کوتاهی می کند.

فرماندار هشترود خاطر نشان کرد:اگر از جلسات بعدی کمیته ها به وظایف خود عمل نکنند برخورد قانونی خواهیم کرد.

امینیان از عدم حضور اعضای شورای شهر در جلسه انتقاد کرد وگفت:در جلساتی که در امر مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است هیچ یک از اعضا ی شورای شهر در جلسه حضور نداشته اند در حالی که اعضای شورا عضو اصلی این جلسه هستند وحضورشان در جلسه لازم وضروری است‌.

فعالیت های فرهنگی واجتماعی بحث دیگری بود که فرماندار هشترود به آن موضوع اشاره کرد وافزود:مدارس ودانشگاهها باید برنامه ریزی نمایند تا از زمان نوجوانی وجوانی به این امر نه گفته شود ومربیان ومعلمان واساتید باید طوری برنامه ریزی کنند که دانش آموز ودانشجو از پی آمدهای ناشی از مصرف مواد مخدردر مدرسه ودانشگاه آشنا شوند واز همان موقع بدانند که این بلای خانمانسوز چه کارهایی سر خانواده ها می آوردوبا این آسیب اجتماعی که منشا وسرچشمه آسیب های اجتماعی دیگر است بیشتر آشنا شوند.وبدانند که فردی که به مواد مخدر آلوده می شود چه پیامدهای ناگواری را بدنبال خواهد داشت و‌چه خانواده هایی که در اثر این بلای خانمانسوز از هم پاشیده شده اند.

فرماندار هشترود از عرضه مواد دخانی در مغازه ها انتقاد کرد وگفت:متاسفانه فروش مواد دخانی در مغازه های داخل شهر هر روز بیشتر می شود واداره صمت هشترود در این باره هیچ اقدامی نمی کند ودر مرکز شهر چندین مغازه وجود دارد که اقدام به فروش مواد دخانی می کنند که باید اداره صمت به این وضعیت جدیت بیشتری نشان دهند.وگذاشتن مواد مختلف دخانی وانواع واقسام سیگار در طرح های مختلف در ویترین خودش باعث جلب جوانان ونوجوانان به مصرف مواد دخانی می شود که این یک زنگ خطر برای کشیده شدن جوانان ونوجوانان به طرف مصرف مواد دخانی ومخدرمی شودآخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟