مشارکت مردم در جهت حل مشکلات همیشه موفقیت آمیز بوده است.

به گزارش رکنا، فرماندار هشترود ادامه داد:همه مردم که می توانند به همنوعان خود کمک کنند می توانند در چنین محل هایی با مشارکت خود باعث شوند که شادی وشعف وارد خانواده هایی شود که به نوعی نیازمند هستند .واین کارها اسلامی وشرعی وامری مقدس وارزشمند است وامیدواریم روزی برسد که محرومیت از کل جامعه رخت بربندد.وما شاهد محرومیت ومشکلات در جامعه از نظر معیشتی نباشیم.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟