اولتیماتوم به کار فرمایان در هشترود

به گزارش رکنا، امینیان فرماندار هشترود گفت: : تلاش می کنیم مشکلات جرئی که کارگران دارند با مسئولین ذیربط،حل وفصل کنیم تا حقی از کسی ضایع نگردد.

امینیان در مورد مشکلات کارگران بیمارستان از رئیس شبکه بهداشت ودرمان خواست که مشکلات کارگران این بخش با رعایت قانون کار در تمام موارد وجوانب حل گردد.

امینیان هدف از تشکیل این جلسات را رسیدگی به مشکلات کارگران دانست وگفت: ما باتشکیل این جلسات می خواهیم که حقوق کارگران را حفظ کنیم ونگذاریم که حقی از یک کارگری ضایع گردد.چون این قشر از جامعه زحمت کشانی هستند که برای کسب روزی حلال شبانه روز تلاش می کنند ونباید مسئولین وکارفرمایان یا پیمانکاران در حق این عزیزان اجحاف نمایند.

وی از عدم حضور رئیس مخابرات در جلسه انتقاد کرد وخواستار پاسخ از طرف مسئولین این اداره جهت عدم حضور در جلسه شد.وگفت :مشکلی که این اداره در زمینه کارگری داشت حتما باید رئیس اداره در جلسه حضور می داشت که متاسفانه غیبت دارد واین غیبت باید علتش مشخص شود.

نماینده عالی دولت در هشترود در آخر از تمام مسئولین ادارات خواست که در بکار گیری کارگران در تمام جوانب قانون کار را اجرا کنند تا مشکلی پیش نیاید.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟