برگزاری جلسه کار گروه کار آفرینی واشتغال  هشترود

به گزارش رکنا، وی گفت: با توجه به اینکه سالجاری روبه اتمام است وبانکهای عامل که مشمول پرداخت تسهیلات هستند حدود یک ماه فرصت دارند که نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند وبعد از آن بانکها به خاطر انبار گردانی کلیه تسهیلات را تا سال بعدی مسدود می کنند و بهتر است که اداراتی که افرادی را برای دریافت تسهیلات معرفی کرده اند .اگر مشکلی در پرونده ویا نواقصی دارند در اسرع وقت تکمیل کرده تا فرد متقاضی هرچه سریعتر نسبت به دریافت تسهیلات خود اقدام نماید.

امینیان در ادامه به بحث اشتغال وسرمایه گذاری پرداخت وگفت: خوشبختانه در سطح هشترود وضعیت اشتغال مطلوب است وچندان به چشم نمی آید وانشالله تا بهار آینده با مهار کرونا بتوانیم برای بهبود اشتغال شهرستان گامهای خوبی برداریم .

نماینده عالی دولت در هشترود خاطر نشان کرد: بخش خصوصی می تواند در جذب سرمایه گذاری نقش اساسی ایفا کند ودر این راه نیز بروکراسی اداری باعث می شود که سرمایه گذاران چندان تمایلی به سرمایه گذاری در شهرستان نکنند.

امینیان اظهار نمود:در بخش دامداری وگلخانه ای در جذب سرمایه گذار موفق بوده ایم ودر سرمایه گذاری معادن وفراوری آن هم توانسته ایم سرمایه گذارانی را جذب نماییم ودر بخش گردشگری نیز در قلعه ضحاک وبقعه بایزید بسطامی نیز گامهای خوبی برداشته ایم واگر بتوانیم در سه بخش گردشگری ،صنایع وکشاورزی سرمایه گذار جذب نماییم می توانیم به آینده امیدوار باشیم .

امینیان در ادامه به فرار سرمایه گذاران از منطقه هشترود اشاره کرد وگفت:ما باید این طلسم را بشکنیم ومردم منطقه باید کسی که برای سرمایه گذاری وارد متطقه می شود با روی باز پذیرای آن فرد باشیم وهرچه از دستمان بر می آید درجهت کمک به سرمایه گذاران انجام دهیم تا آنها بتوانند با سرمایه گذاری موجب توسعه منطقه ودر نهایت کاهش بیکاری در بین جوانان منطقه باشند.

فرماندار هشترود به گندم منطقه نیز اشاره کرد وگفت:گندم هشترود بهترین گندم در استان آذربایجانشرقی است ولی به علت اینکه محلی برای فراوری نداریم این گندم به شهرهای دیگر برده می شود ودر آن شهرها فراوری می کنند وبنام خودشان به کشورهای دیگر صادر می کنند.اگر یک نفر سرمایه گذار بیاید در بخش فراوری محصولات کشاورزی از جمله گندم در منطقه سرمایه گذاری نماید ما استقبال می کنیم ودر جهت پرداخت تسهیلات نیز آماده ایم به از طریق ادارات متولی به بانکهای عامل معرفی نماییم تا فرد سرمایه گذار بتواند در منطقه سرمایه گذاری نموده وباعث توسعه منطقه گردد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟