603 خانواده با سرپرست زن تحت پوشش کمیته امداد هشترود

وی گفت:از این تعداد ۴۱۵خانواده روستایی و۱۸۸خانواده شهری می باشند.

وی ادامه داد:برای کلیه خانواده های با سرپرست زن هزینه هایی از جمله درمان ،فرهنگی،معیشتی،اشتغال،وغیره ارائه می گردد.

آسیابی اظهار نمود:برای تعداد ۴۳نفر از زنان سرپرست بیمه تامین اجتماعی پرداخت می شود

رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)تاکید کرد:این زنان سرپرست پس از بازنشستگی در آینده از مستمری بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند.

آسیابی خاطر نشان کرد:برای تعداد ۵۲نفر نیز بیمه روستایی وعشایری واریز می گردد.وهمچنین ۹۰نفر از زنان باردار وشیر ده با معرفی شبکه بهداشت ودرمان به علت جلوگیری از سوئ تغذیه فرزندان به کمیته امداد معرفی شدند هزینه پرداخت می گردد.

رئیس اداره کمیته حضرت امام خمینی (ره)تصریح کرد:این اداره برای تعداد ۹نفر از بیماران زمین گیر زن سرپرست هزینه نگهداری پرداخت می کندوبرای تعداد ۵۸نفر از زنان سرپرست وام کارگشایی به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰پرداخت نموده است

آسیابی بیان کرد:برای تعداد ۳۶نفر وام اشتغال پرداخت کرده ایم به مبلغ ۱۱۳۲۰۰۰۰ریال وتعداد ۲۶نفر آموزش مهارت آموزی دیده اند ودر حوزه فرهنگی آموزش های سبک زندگی اسلامی احکام شرعی وآسیب های اجتماعی از طریق فضای مجازی وپیام رسان های داخلی انجام می شود واز طریق روحانیون مستقر در روستاها در چهار روستا ی محروم با هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی طرح فلاح بارعایت پروتکل های بهداشتی با شرکت افراد محدود برگزار گردید.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟