9300 هکتار از اراضی ملی هشترود امسال سند دار شده اند

به گزارش رکنا، وی گفت:اداره منابع طبیعی وآبخیز داری هشترود در راستای سیاست های سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشور جهت تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی اقدام به اخذ سند کرده است

شاهین قاسمی اضافه کرد:در عرض نه ماه که از سالجاری می گذرد تعداد ۲۴پلاک ثبتی اصلی و۱۲۷پلاک فرعی تعداد ۱۲۷برگ سند تک برگی به مساحت بالغ بر ۹۳۰۰هکتار نموده است.

رئیس منایع طبیعی وآبخیز داری هشترود متذکر شد:جا دارد از همکاری صمیمانه اداره ثبت اسناد واملاک شهرشتان که در اخذ سندها با اداره منابع طبیعی وآبخیز داری نهایت تلاش خود را کرده اند تشکر وقدردانی نماییم.

وی در آخر یاد آوری کرد:این طرح همچنان ادامه دارد وامید است که تا پایان سال این مقدار به ۲۰۰۰۰هکتار برسد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟